27.09.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w ramach projektu "Edukacyjna EKO Przygoda" zorganizował na Pustyni Błędowskiej kolejne warsztaty edukacyjno-ekologiczne. Tym razem wzięła w nich udział młodzież szkolna z kl. V b Szkoły Podstawowej w Kluczach - podziwiali piękno przyrody, uczyli się rozpoznawać tropy oraz ślady zwierząt i szukali ich bytowania na Pustyni Błędowskiej.

Projekt dofinansowano w Konkursie Grantowym dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka EKO Pomysłów” – edycja 2023.
 
 
GALERIA:
 
 
 
 
 
24.09.2023 r. przed Domem Kultury "Papiernik" w Kluczach miał miejsce wyjątkowy koncert pn. „WYDARZENIE WRZEŚNIOWE”, w którym uczestniczyli: P. Andrzej Wìjcik - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, P. Marta Dziura - Radna Powiatu Olkuskiego, Radni Gminy Klucze, P. Norbert Bień - Wójt Gminy Klucze, P. Mirosław Macek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, P. Ramona Czyżykowska-Liber - Zastępca Dyrektora GOK, dyrektorzy, nauczyciele, przedszkolaki, młodzież szkolna, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kluczach, mieszkańcy gminy Klucze, a nawet osoby spoza gminy. Wydarzenie prowadzili: P. Justyna Gałka-Szczupak i P. Marcin Tomsia. Koncert rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego, a cały program wydarzenia składał się z montażu słowno – muzycznego w wykonaniu zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach: TESAMEE..., RODACZANIE, ZIEMIA KLUCZEWSKA oraz zaproszonej wokalistki - Martyny Główki, pokazu Poloneza w wykonaniu zespołu PLECIUGI, a następnie dwóch prezentacji multimedialnych: jedna zawierała informacje o Kampanii Polskiej we wrześniu 1939 r., a druga - zdjęcia z wykładów/ warsztatów plastycznych pn."Symbole narodowe RP", organizowanych dla dzieci w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu. To wszystko odbyło się przy kolorowych światłach i biało – czerwonym podświetleniu budynku. Moment wspólnego tworzenia symbolicznej flagi Rzeczypospolitej Polskiej przez występujących artystów i publiczności, jak i całe wydarzenie, zostały sfilmowane i zostaną wkrótce udostępnione w sieci.
 
26.09.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w ramach projektu "Edukacyjna EKO Przygoda" zorganizował na Pustyni Błędowskiej warsztaty edukacyjno-ekologiczne. Uczestnicy - kl. V a i V c Szkoły Podstawowej w Kluczach- podziwiali piękno przyrody, uczyli się rozpoznawać tropy i ślady zwierząt i szukali ich na Pustyni Błędowskiej.
Projekt dofinansowano w Konkursie Grantowym dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka EKO Pomysłów” – edycja 2023.
 
 
 
 
GALERIA:
 
 
22.09.2023 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu w ramach zadania pn.”Klucze w barwach biało – czerwonych” odbyły się warsztaty edukacyjno - plastyczne dla dzieci pt. "Symbole Narodowe RP", podczas których powstały prace plastyczne inspirowane naszymi Symbolami Narodowymi. Tak zorganizowane warsztaty artystyczne są ciekawą propozycją kreatywnych działań oraz nabyciem wiedzy o Symbolach Narodowych, a poprzez wykonanie prac plastycznych także wyrażeniem uczuć do kraju, w którym mieszkają i do swojej społeczności lokalnej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: I, II, i III Szkoły Podstawowej w Ryczówku.