29.06.2021 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły autorki  inicjatyw do projektu "KULTURA OD-NOWA". Ocena inicjatyw polegała na analizie pomysłu przedstawionego w formie wniosku oraz jego publicznej prezentacji przed komisją oceniającą w składzie: Katarzyna Paradecka - Animator Programu  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021", Ramona Czyżykowska-Liber - Koordynator Projektu oraz przed pozostałymi autorkami zgłoszonych pomysłów z obszaru kultury. Gościem spotkania była dr Jolanta Klimczak, która przygotowała i opracowała raport diagnostyczny. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie gratulujemy.

 

W dniach: 22 i 23 czerwca 2021 r. uczniowie Szkół Podstawowych: w Ryczówku i  w Kluczach  uczestniczyli w wycieczce do Katowic. W Muzeum Historii Katowic młodzież szkolna wzięła udział w warsztatach edukacyjno – historycznych  pt. „Droga Katowic do niepodległej Polski – okres powstań i plebiscytu”, dot. przyczyn i przebiegu powstań śląskich. Po warsztatach odbył się spacer historyczny z przewodnikiem po miejscach pamięci związanymi z Powstaniami Śląskimi. Zwiedzanie Katowic uświadomiło wszystkim ogromną rolę Śląska w historii naszego kraju oraz mieszkającej tam ludności.

Realizatorem zadania publicznego pn. : „Pamiętamy o przeszłości” jest Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie . Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Otwartego Konkurs Ofert Ministra Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn. Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich. Współorganizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.

GALERIA: https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5668503149888900?notif_id=1625048663829105&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5673191699420045?notif_id=1625133086705627&notif_t=page_post_reaction&ref=notif