20.09.2023 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu w ramach zadania pn.”Klucze w barwach biało – czerwonych” odbyły się warsztaty edukacyjno - plastyczne dla dzieci pt. "Symbole Narodowe RP", podczas których powstały prace plastyczne inspirowane naszymi Symbolami Narodowymi. Tak zorganizowane warsztaty artystyczne są ciekawą propozycją kreatywnych działań oraz nabyciem wiedzy o Symbolach Narodowych, a poprzez wykonanie prac plastycznych także wyrażeniem uczuć do kraju, w którym mieszkają i do swojej społeczności lokalnej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: II a i  II b Szkoły Podstawowej w Kluczach.
19.09.2023 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizowano wystawę wraz z eko warsztatami w ramach projektu "EDUKACYJNA EKO PRZYGODA". Uczestnikami była młodzież z klasy V Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu.
Projekt dofinansowano w Konkursie Grantowym dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka EKO Pomysłów” – edycja 2023.
 
 
GALERIA: 
 
 
19.09.2023 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizowano wystawę wraz z eko warsztatami w ramach projektu "EDUKACYJNA EKO PRZYGODA". Uczestnikami była młodzież z klasy VI Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu.
Projekt dofinansowano w Konkursie Grantowym dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka EKO Pomysłów” – edycja 2023.
 
 
 
GALERIA: