20.11.2023 r. Słuchaczki Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyły w wyjeździe edukacyjnym do Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. Głównym celem działalności Instytutu jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II. Wycieczka odbyła się w ramach działań realizowanych przez Instytut pn. „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II”.
W programie wizyty była Msza Święta w Sanktuarium Św. Jana Pawła II , a następnie wykład o Całunie Turyńskim, zwiedzanie Muzeum św. Jana Pawła II (pamiątki i osobiste przedmioty Jana Pawła II), wjazd na wieżę widokową, spotkanie w białej sali i poczęstunek. Później grupa udała się do bazyliki Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz do jednego z najstarszych zabudowań sanktuaryjnych, gdzie znajduje się kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego Miłosierdzia. Był to wyjazd pełen wspaniałych wrażeń i wielu wzruszeń. Zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestniczek.
 
 
 
 
 
17.11.2023 r. w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” został zorganizowany dla młodzieży szkolnej wyjazd - SPACER/ WYCIECZKA TEMATYCZNA Z PRZEWODNIKIEM PT. „SZLAK POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMI OLKUSKIEJ”. Do uczestnictwa w wycieczce zaproszeni zostali laureaci Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Równość – Wolność – Niepodległość” i uczniowie kl. VII SP w Ryczówku. Ziemia Olkuska zapisała piękną kartę w historii zrywu niepodległościowego zwanego Powstaniem Styczniowym, dlatego grupa odwiedziła Krzykawkę, a tam pomnik, który jest hołdem dla bohaterów powstania - pułkownika Francesco Nullo, Władysława Romera, Juliana i dla innych poległych w walce o wolność Polski od mieszkańców ziemi, której bronili. Następnie młodzież odwiedziła Kopiec Kościuszki, usypany w hołdzie od olkuszan, a na Starym Cmentarzu grób Francesco Nullo, który poległ w Bitwie pod Krzykawką.
Celem zorganizowania takiego spaceru/ wycieczki tematycznej było włączenie się w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego, krzewienie idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o bohaterach Ziemi Olkuskiej, biorących udział w Powstaniu Styczniowym. Podczas wyjazdu młodzież poznała miejsca pamięci, a od przewodnika dowiedziała się wielu ciekawostek historycznych związanych z odwiedzanymi miejscami.
Projekt „Równość-Wolność-Niepodległość” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”
 
 
 
 
 
 
 
 

18 listopada br. w Bydlinie upamiętniono 109. rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, oddając cześć poległym legionistom, spoczywającym we wspólnej mogile na bydlińskim cmentarzu. Uroczystości zorganizowane zostały przez Gminę Klucze w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach, Szkołą Podstawową im. J. Piłsudskiego w Bydlinie oraz ze Stowarzyszeniem „Otwarci” z Bydlina.

Obchody, jak co roku, rozpoczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych na placu przy Szkole Podstawowej w Bydlinie. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali na cmentarz, gdzie odbyła się uroczysta msza św., koncelebrowana przez Arcybiskupa Adriana Galbasa, a także apel poległych i salwa honorowa.

Hołd poległym legionistom oddali przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu oraz różnych instytucji i organizacji, a także mieszkańcy gminy. Kwiaty i wieńce pod mogiłą legionistów złożyli m.in.: pani poseł Agnieszka Ścigaj, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, radni powiatu olkuskiego: Kamil Wołek, Krzysztof Dąbrowski, Marta Dziura, Starosta Powiatu Olkuskiego Bogumił Sobczyk, Przewodniczący Rady Gminy Klucze Bogusław Paś oraz radni gminy Klucze w osobach pani Zofii Zając i pana Sylwiusza Kajdy, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Sekretarz Gminy Daniel Hickiewicz, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Bydlinie na czele z dyrektorem Pawłem Milanowskim, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz, Stowarzyszenie „Otwarci”, ULKS Legion Bydlin, przedstawiciele służb mundurowych, tj. wojska i policji, delegacje OSP z gminy, sołtysi, a nawet zaprzyjaźnione grupy motocyklowe.

Patronat Honorowy nad tegorocznymi obchodami objął wojewoda małopolski, zaś oprawę uroczystości tradycyjnie przygotowali żołnierze Wojska Polskiego, wystawiając między innymi wartę honorową przy pomniku. Nad przebiegiem uroczystości czuwał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach pan Mirosław Macek.

Po mszy św., na auli Szkoły Podstawowej w Bydlinie, odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów tejże placówki, a także występ zespołu „Ziemia Kluczewska”, działający przy GOK Klucze, pod kierunkiem pani Magdaleny Nowak.

Tekst i foto - UG Klucze

Informacje: https://www.gmina-klucze.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/1477, https://www.facebook.com/gokkluczehttps://olkusz.naszemiasto.pl/109-rocznica-bitwy-pod-krzywoplotami-w-pow-olkuskim-jozef/ar/c1-9525987