10.01.2020 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się wykład z cyklu "Na ścieżce do zdrowia, urody i sprawności". Dr Magdalena Lelonek omówiła aktywny tryb życia - ruch i jego znaczenie dla kondycji psychofizycznej seniorów oraz formy aktywności ruchowej, które można dostosować do sprawności seniora i warunków tj. miejsca, pogody, czasu i przestrzeni, tak, aby senior mógł być aktywny ruchowo w każdych warunkach i w zasadzie w każdym czasie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

GALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=3370677269671511