26.04.2024 r. w Domu Kultury "Papiernik w Kluczach odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród V edycji Konkursu "Piosenka - uśmiechem". Laureatów i zgromadzoną na sali publiczność powitała P. Ramona Czyżykowska - Liber, Zastępca Dyrektora GOK Klucze, która wręczała również dyplomy i nagrody, a protokół z posiedzenia jury konkursu odczytała P. Anna Dudek, inst. muzyki. Po wręczeniu nagród odbył się koncert laureatów. Były to bardzo miłe i piękne chwile z piosenką z uśmiechem.

GALERIA: https://www.facebook.com/gokklucze

 

 
Początek - godz. 10.00
Przypominamy uczestnikom, aby w dniu przesłuchań dostarczyli oryginały kart zgłoszenia. Informujemy, że podane w harmonogramie godziny prezentacji konkursowych są przybliżone, więc prosimy o przybycie na 15 minut przed występem.
Nr tel. koordynatora GOK Klucze 509 500 195.

25.04.2024 r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach w ramach projektu pn. "Pamiętamy o Niepodległej" został zorganizowany dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład pt. "Ziemia olkuska w dobie odzyskania niepodległości", który prowadził P. Jacek Sypień - historyk, dziennikarz i regionalista. Podczas wykładu zostały przytoczone ważne wydarzenia, miejsca i postaci, a w szczególny sposób postać Marszałka Józefa Piłsudskiego i legioniści, którzy wpisali się w historię regionu i gminy Klucze, naszej "małej ojczyzny". Tematyka wykładu była związana z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym oraz regionalnym i przypomniane zostały fakty dotyczące polskiego czynu niepodległościowego i ukazana droga do niepodległości. Upowszechnianie wiedzy związanej z dziedzictwem kulturowym, historią walk o niepodległość, jej odzyskaniem, a później budową niepodległego państwa polskiego jest dla nas głównym celem, stąd organizacja wykładów tematycznych.

GALERIA: https://www.facebook.com/gokklucze