10.02.2020 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA odbyły się wykłady z cyklu "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE" - "Historia regionu i najciekawszych miejsc" oraz "Najważniejsze dla regionu postaci historyczne". Wykłady przygotowała i prowadziła dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska.
Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

GALERIA: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2780939295277685&id=1349321955106100&notif_id=1581347044851513&notif_t=page_post_reaction

W dniach 7-9 lutego 2020 r. reprezentacja sekcji speed-ball naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyła w wizycie studyjnej w Drzewicy (woj. łódzkie). Program obejmował: treningi, spotkania, panel z prezentacjami, gimnastykę, mini turniej integracyjny super-solo (gra na czas) oraz zabawę karnawałową. Chcemy się pochwalić, że III miejsce w turnieju zajęły: Teresa Nocoń i Maria Cynkier. Gratulujemy!

 

GALERIA: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2776902842347997&id=1349321955106100&notif_id=1581177146507302&notif_t=page_post_reaction

10.02.2020 r. rozpoczynamy kolejny cykl wykładów realizowanych w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA - projektu realizowanego na Kluczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.