Laureaci konkursu plastycznego online „OZDOBY WIELKANOCNE W STYLU EKO” w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odebrali nagrody i dyplomy, które wręczała P. Ramona Czyżykowska - Liber, Zastępca Dyrektora GOK. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach online.

 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach jest realizatorem projektu „Kultura OD–NOWA”, w ramach którego zostanie przeprowadzone badanie społeczności lokalnej, a wynikiem tego działania będzie opracowanie diagnozy kultury dla gminy Klucze.
Zachęcamy więc Państwa do wypełnienia ankiety, która posłuży do wykonania diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy.
 
Projekt jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu i Starostwo Powiatowe w Olkuszu serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym w ramach Powiatowego Festiwalu Kultury pt. „Kolorowe Jarmarki”.

REGULAMIN: 

Zadanie plastyczne konkursu i materiały do użycia:

Należy wykonać przedmiot, który można spotkać na ludowym jarmarku z użyciem ekologicznych materiałów czyli np. wikliny, słomy, drewna, tektury, włóczek, juty, bawełnianych tkanin, kolorowego szkła, gliny. Nie należy stosować plastiku i sztucznych materiałów typu plastikowe butelki, reklamówki, puszki itp.

Tematem konkursu mogą być:

 • kolorowe ptaszki ( występujące w Polsce: np. dzięcioły, sikorki, gile, bociany)
 • koniki na biegunach, wiatraki, klepaki
 • figurki zwierząt gospodarskich ( np. konie, krowy, owce, kozy, byki)
 • figurki ptaków z gospodarstw rolnych (np. kury, koguty, indyki, pawie)
 • lalki i miśki wykonane własnoręcznie ( tzw. szmacianki, przytulanki)
 • garnki i dzbanki lepione z gliny, gliniane ptaszki
 • Czas trwania konkursu: prace należy przesłać do dnia 28 maja 2021r. wraz z załączoną kartą (do pobrania w załączniku) na adres:

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
ul. Główna 55, 32-329 Bolesław
tel. 32 6424073 e-mail: ck@gminabolesław.pl

Ocena prac:

Jury będzie oceniać prace na podstawie założeń regulaminu oraz pomysłowości twórcy.

Kategorie wiekowe:

 • Przedszkola
 • Szkoły Podstawowe
 • Szkoły Ponadpodstawowe
 • Dorośli

 

DO POPBRANIA: 

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18 serdecznie zaprasza do udziału w konkursie Singing Kids. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe:

 • 7-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-15 lat
 • 16-19 lat

W każdej grupie wiekowej wyróżnione są dwie kategorie: soliści i  zespoły.

Ze względu na reżim sanitarny ilość zgłoszeń indywidualnych zostaje ograniczona do 80. Zgłoszenia zespołowe ograniczone zostają do 40. Decyduje kolejność zgłoszeń w każdej z kategorii. W przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń na stronie internetowej organizatora pojawi się stosowna informacja.

Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie jednej piosenki w języku angielskim.

Zgłoszenie chętnych do konkursu do dnia 21 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa oraz karty zgłoszeń na stronie MDK DH: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy