Informujemy wszystkich zainteresowanych II Gminnym Konkursem "Piosenki - z uśmiechem", że przesłuchania konkursowe zostały przełożone. O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni.

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że w związku z podjęciem kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa  SARS-CoV-2

od 12.03.2020 r. nasze placówki (domy kultury, ośrodek rekreacyjny i świetlice) będą zamknięte do odwołania.

https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że od dnia 12 marca 2020 r. wszystkie zajęcia odbywające się w naszych placówkach są odwołane. O terminie wznowienia zajęć zostaną Państwo powiadomieni.