Aby przekonać się, jak zamek Rabsztyn inspiruje malarzy i fotografików, trzeba wybrać się w czwartek 24 października do olkuskiego Domu Kultury, gdzie o godzinie 18.30 rozpocznie się wernisaż wystawy prac będących efektem VII Pleneru Artystycznego „Zamek Rabsztyn – przyroda i historia", jaki odbywał się w czerwcu.
Na wystawie przygotowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zostanie zaprezentowanych przeszło 60 prac, zarówno obrazów, rysunków, jak i fotografii powstałych podczas pleneru. W jednodniowym plenerze wzięli udział podopieczni sekcji plastycznych oraz dorośli artyści, w tym studenci uniwersytetów trzeciego wieku z Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ogniska Artystycznego „Żaczek” w Olkuszu, a także ośrodków kultury w Bukownie, Kluczach, Trzebini, Będzinie i Zawierciu. Plenerowi towarzyszyły warsztaty fotograficzne „Ona i zamek”, jakie prowadziła Agnieszka Ryszka.
– Bardzo się cieszę, że artyści biorący udział w plenerze pokazali w swych pracach, że piękno zamku, to nie tylko uroda samej budowli, ale także otaczającej ją przyrody, skał, kwiatów, czy drzew. Jestem przekonany, że prace powstałe podczas pleneru pokazywane na kolejnych wystawach będą służyły promowaniu zamku Rabsztyn. – uważa Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”. Dla widzów wystawy przygotowano upominki, czyli kalendarze ścienne na 2020 rok ilustrowane pracami powstałymi podczas pleneru. Wystawę będzie można oglądać do połowy listopada. Są szanse, że w przyszłym roku wystawa prac pokazujących zamek Rabsztyn i otaczającą go przyrodę zostanie zaprezentowana także w innych ośrodkach kultury. Plener został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Nadleśnictwa Olkusz, a także prywatnych sponsorów, m.in. restauracji Podzamcze w Rabsztynie, sklepu Leviatan i drukarni Grafpress.