Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach

poniedziałek - w godz. 14.00 - 18.00

 

Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu:

wtorek - piątek - w godz. 14.00 - 18.00

 

Informacje o zajęciach i zapisy: tel. 784 945 389

..........................................................................................................................................................................................................

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uprzejmie informuje, że z dniem 02.01.2023 r. wprowadza cennik opłat za zajęcia w pracowniach działających w GOK - PRACOWNIA PLASTYCZNA, PRACOWNIA CERAMICZNA, PRACOWNIA MUZYCZNA, PRACOWNIA TEATRALNA:

1. Zajęcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne, teatralne:

- 30,00 zł/1  miesiąc/ 1 osobę - dzieci i młodzież szkolna z gminy Klucze

- 40,00 zł /1 miesiąc/ / 1 osobę - dzieci i młodzież szkolna spoza gminy Klucze

- 50,00 zł/ 1 miesiąc/ 1 osobę - dorośli

 

Z opłat zwolnieni są uczniowie placówek specjalnych.

W okresie ferii zimowych i wakacji dzieci i młodzież szkolna korzysta z zajęć nieodpłatnie.

 

2. Nauka gry na instrumencie:

- 30,00 zł/ 1 osobę/ 45 minut - dzieci i młodzież szkolna z gminy Klucze