Sekcja wokalna Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach informuje, że w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1 odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 

wtorek:

13.00 - 13.45 - zajęcia indywidualne (pianino)

15.30 - 16.15 - zajęcia indywidualne (wokal)

16.15 - 17.00 - zajęcia indywidualne  (wokal)

17.00 - 17.45 - zajęcia indywidualne (wokal)

18.00 - 19.00 - zajęcia indywidualne (wokal)

 

środa:

14.45 - 15.30 - zespół „SKIERKI” (5 – 6 lat)

15.30 - 16.30 - zespół „PLECIUGI” (7 – 10 lat)

16.40 - 17.25 - Duet wokalny

17.30 - 19.00 - zespół „TESAMEE…”

 

czwartek:

14.30 - 15.15 - zajęcia indywidualne (wokal)

15.30 - 16.30 - zespół „KAPRYS” (11 – 13 lat)

16.30 - 17.15 - zajęcia indywidualne (wokal)

18.15 - 20.00 - zespół „RODACZANIE”

 

oraz warsztaty wokalne w terenie dla zespołów śpiewaczych:

wtorek:

18.00 - 19.00 - KGW Bogucin (co drugi tydzień)

 

środa:

11.00 - 12.00 - KGW Klucze/ „Babiniec” (co drugi tydzień)

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a prowadzi je instruktor Anna Dudek. Serdecznie zapraszamy. Tel. kontaktowy – 512 274 029.