HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEKCJI WOKALNEJ - DOM KULTURY "HUTNIK" W JAROSZOWCU, UL. LEŚNA 1:

wtorek:

13.50 - 14.35 - zajęcia indywidualne (pianino)

15.15 - 15.45 - zajęcia indywidualne (pianino)

16.15 - 17.00 - zajęcia indywidualne  (pianino)

17.00 - 17.45 - zajęcia indywidualne (wokal)

18.00 - 18.45 - zajęcia indywidualne (wokal)

 

środa:

14.45 - 15.30 - zajęcia indywidualne/ konsultacje (pianino)

15.30 - 16.30 - zespół „PLECIUGI” 

16.45 - 17.30 - Duet wokalny

17.30 - 19.00 - zespół „TESAMEE…”

 

czwartek:

14.30 - 15.15 - zajęcia indywidualne (pianino)

15.15 - 16.00 - zajęcia indywidualne (wokal)

16.15 - 17.00 - zajęcia indywidualne (wokal)

17.00 - 17.45 - zajęcia indywidualne (wokal)

18.15 - 20.00 - zespół „RODACZANIE”

 

piątek:

18.15 - 19.15 - zespół śpiewaczy KGW Bogucin Duży

 

Zajęcia prowadzi  instruktor Anna Dudek - tel. kontaktowy – 512 274 029.

                                                                              

 .........................................................................................................................................................................................................................................

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uprzejmie informuje, że z dniem 02.01.2023 r. wprowadza cennik opłat za zajęcia w pracowniach działających w GOK - PRACOWNIA PLASTYCZNA, PRACOWNIA CERAMICZNA, PRACOWNIA MUZYCZNA, PRACOWNIA TEATRALNA:

1. Zajęcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne, teatralne:

- 30,00 zł/1  miesiąc/ 1 osobę - dzieci i młodzież szkolna z gminy Klucze

- 40,00 zł /1 miesiąc/ / 1 osobę - dzieci i młodzież szkolna spoza gminy Klucze

- 50,00 zł/ 1 miesiąc/ 1 osobę - dorośli

 

Z opłat zwolnieni są uczniowie placówek specjalnych.

W okresie ferii zimowych i wakacji dzieci i młodzież szkolna korzysta z zajęć nieodpłatnie.

 

2. Nauka gry na instrumencie:

- 30,00 zł/ 1 osobę/ 45 minut - dzieci i młodzież szkolna z gminy Klucze