Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach i Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odbywają się  zajęcia dla dzieci: plastyczne i ceramiczne,  indywidualne zajęcia teatralne i indywidualne zajęcia wokalno - muzyczne - prowadzone zgodnie z rygorami sanitarnymi, wskazanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/,  https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice wypełnią i dostarczą odpowiednie oświadczenie/ zgodę.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi – liczba uczestników jest ograniczona, więc każdy z instruktorów  zaproponuje uczestnikowi dzień tygodnia i godzinę spotkania warsztatowego.

 

Informacje o zajęciach i zapisy u instruktorów:

PLASTYKA............................tel. 784 945 389       od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00

CERAMIKA...........................tel. 508 190 686       od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00

TEATR....................................tel. 668 130 403       od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00

WOKAL/ MUZYKA..............tel. 509 500 195              od środy do czwartku w godz. 10.00 – 18.00

                                                                                                                i w piątek w godz. 13.00 - 17.00