Opiekunem artystycznym zespołów teatralnych "Raz - Dwa - Trzy" i "Konopeum" jest Justyna Gomułka-Błaszczyk. Zespoły tworzą i wystawiają pełne inwencji spektakle. Teatr "Raz-Dwa-Trzy" -  spektakle teatru lalek, które niosą z sobą również naukę i uwrażliwiają widza na piękno otaczającego świata, uczą miłości, szacunku dla siebie i innych, tolerancji i estetyki, a "Konopeum" -  spektakle w dziedzinie teatru luminescencyjnego, która jest jedną z form teatru lalkowego. Za pomocą świateł ultrafioletowych /przy całkowicie wyciemnionej scenie i widowni/ uzyskuje efekty potrzebne do spektaklu.

 

OSIĄGNIĘCIA:

2019 r.

 • 7-9.06.2019 - Udział grupy teatralnej „Raz-Dwa-Trzy” w warsztatach w Lanckoronie, organizowanych w ramach Objazdowego Festiwalu Teatralnego „Dilettante”
 • 22.05.2019  - Teatralia Powiatowego Festiwalu Kultury OLKUSZ 2019 - wyróżnienie dla grupy teatralnej "Raz-Dwa-Trzy" w kategorii Domy Kultury
 • 15.05.2019  - Zakwalifikowanie się grupy teatralnej "Raz-Dwa-Trzy" do Objazdowego Festiwalu Teatralnego „Dilettante” (jako jeden z sześciu teatrów z południowej Polski). Nasza grupa teatralna „Raz – Dwa – Trzy” uczestnicząc w festiwalu będzie mogła poznać różnorodne formy teatralne, pochwalić się swoim spektaklem lalkowym, nawiązać nowe kontakty, relacje i przyjaźnie.
 • 21.03.2019  - 34. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki ŻABNO 2019 - wyróżnienie i nagroda pieniężna 

 

2017 r.

 • 13.06.2017 r. - Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich „Karuzela Marzeń 2017” w Michałowicach -  wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową otrzymała Emilia Jedlińska-Jung – TEATR JEDNEGO AKTORA za monodram „Pompon w rodzinie Fisiów”
 • 18.05.2017 r. -  Teatralia Powiatowego Festiwalu Kultury OLKUSZ 2017 -  III miejsce dla "Teatru jednego aktora" za monodram pt." Pompon w rodzinie Fisiów" w wykonaniu Emilii Jedlińskiej-Jung

 

2013 r.

 • Teatralia XXIII Powiatowego Festiwalu Kultury Olkusz 2013 – wyróżnienie
 • FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „Karuzela Marzeń” w Michałowicach - III miejsce - grupa teatralna "Raz - Dwa - Trzy" a Emilia Jedlińska - Jung - narratorka z grupy teatralnej - wyróżnienie za kreację aktorską

 2012 r.

 •  nagroda dla Teatru „Błękitny Balonik” DK Jaroszowiec oraz Teatru „Raz – Dwa – Trzy” DK Klucze
 • wyróżnienie dla Teatru „Konopeum” 

 

2010 r.

 • Nagroda dla grupy teatralnej „Raz – Dwa – Trzy” "Za piękne stroje i maski teatralne"  na XXV Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki  ŻABNO 2010
 • I Nagroda dla grupy teatralnej „Raz- Dwa – Trzy” na Teatraliach XX Powiatowego Festiwalu Kultury

 

2009 r.

 • III miejsce w Formach Teatralnych Powiatowego Festiwalu Kultury OLKUSZ 2009
 • Wyróżnienie w eliminacjach powiatowych XXIV Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży "BAJDUREK"

 

2007 r.

 • I miejsce na Teatraliach XVII Powiatowego Festiwalu Kultury OLKUSZ 2007 za spektakl pt." Trzy dni z życia Euzebiusza"

 

2005 r.

 • udział w przesłuchaniach konkursowych V Zagłębiowskiego Spotkania z Melpomeną w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie i zdobycie I miejsca w kat. młodzież kl. IV-VI zagranie dla niemieckiej widowni dziecięcej /również w języku niemieckim/ spektaklu pt. „Bajka o Rybaku i Złotej Rybce"

 

2004 r.

 • II miejsce na XIV Powiatowym Festiwalu Kultury Olkusz 2004 za widowisko wokalno-teatralne pt. „Podróże z Brzechwą po świecie dziecięcej wyobraźni"

 

2003 r.

 • II miejsce na Powiatowym festiwalu kultury Olkusz 2003
 • Nagroda od Jury Dziecięcego oraz Nagroda od Jury Dorosłego na XIII Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych „O Wielką Nagrodę Zająca Poziomki" za spektakl pt. „Bajka o Rybaku i Złotej Rybce" a także nominacja na Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek" w Nowym Sączu

 

2002 r.

 • Wyróżnienie na XVII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Lalkowych ŻABNO 2002 i nominacja do udziału w XVII Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek" w Nowym Sączu
 • Wyróżnienie w eliminacjach teatralnych XII Festiwalu Kultury Olkusz 2002

 

2001 r.

 • I miejsce na XVI Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Lalkowych ŻABNO 2001 i otrzymanie nominacji /jako jedyny teatr z Małopolski/ na XXXIII Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Puławach, gdzie otrzymał miano jednego z dziesięciu najlepszych teatrów lalkowych w Polsce

 

2000 r.

 • II miejsce na XV Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych „O Wielką Nagrodę Zająca Poziomki" ŻABNO 2000
 • Zdobycie Złotej i Brązowej Statuetki na Międzynarodowym Dziecięcym Biennale Lalki Teatralnej KRAKÓW 2000
 • Grand Prix w dziedzinie teatru lalek na Festiwalu Kultury OLKUSZ 2000
 • Zakwalifikowanie się na XXXII Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w PUŁAWACH

1999 r.

 • II miejsce na IX Festiwalu Kultury młodzieży szkolnej Olkusz 1999

1998 r.

 • Wyróżnienie za plastyczny wdzięk przedstawienia na Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych MYSŁOWICE 1998
 • I miejsce na VIII Festiwalu Kultury Młodzieży szkolnej Wolbrom 1998 i zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego

 

Grupa teatralna "RAZ-DWA-TRZY" powstała w 1997 r. W jej wykonaniu można było zobaczyć spektakle : „Bajka o Rybaku i Złotej Rybce" - lalki w tym spektaklu wykonane są z różnej wielkości poduszek, teksty mówione są tekstami własnymi, opartymi na polskich przysłowiach ludowych, „Brzydkie kaczątko" - adaptacja bajki J.Ch.Andersena - lalki grające w spektaklu to kukiełki i pacynki w połączeniu z żywym planem, „Przygody smoków" - adaptacja bajki Beaty Krupskiej - spektakl wykonany w lalkach muppetach, "Trzy dni z życia Euzebiusza" i wiele innych. Opiekunami artystycznymi grupy teatralnej na początku jej powstania byli : Justyna Gomułka-Błaszczyk i Zdzisław Dusza. 

 

Znaczące osiągnięcia grupy teatralnej "KONOPEUM":

2006 r.

 • III nagroda na XXXIII Wadowickich Spotkaniach Teatralnych WADOWICE 2006

 

2005 r.

 • udział w przesłuchaniach konkursowych V Zagłębiowskiego Spotkania z Melpomeną w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie i II miejsce w kat. zespołów mieszanych wiekowo.
 • zagranie spektaklu w Berlinie dla publiczności niemieckiej w ramach projektu „Z Domu pod Lipami”

2004 r.

- III miejsce na Teatraliach XIV Powiatowego Festiwalu Kultury Olkusz 2004

 

Młodzież z „Konopeum” swoją przygodę z teatrem rozpoczęła w 2003 r. Grupa tworzy sztuki w dziedzinie teatru luminescencyjnego, która jest jedna z form teatru lalkowego. Początkowo opiekunami grupy teatralnej byli: Justyna Gomułka-Błaszczyk i Zdzisłąw Dusza. Pierwszym spektaklem w wykonaniu teatru luminescencyjnego był spektakl pt.  „Jestem, który Jestem” /oparty na Biblii/, mówiący o relacji Bóg - człowiek, który intrygował swoją oryginalnością. Muzyka i symbolika spektaklu skłaniały widzów do refleksji nad ludzkim losem, pobudzały do myślenia o życiowych doświadczeniach każdego widza, uwrażliwiała na relacje międzyludzkie oraz sens istnienia świata.