Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach !

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach został powołany Uchwałą Nr VI/30/85 Gminnej Rady Narodowej z dnia 15 kwietnia 1985 r., a w obecnej formie - jako samorządowa instytucja kultury - działa na podstawie Uchwały Nr XXXI/234/09 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2009 r.

Gminny Ośrodek Kultury organizuje i sprawuje nadzór nad podległymi mu placówkami:

  • Domem Kultury „Papiernik" w Kluczach,
  • Domem Kultury „Hutnik" w Jaroszowcu,
  • Świetlicą w Kolbarku,
  • Świetlicą w Kwaśniowie Górnym,
  • Ośrodkiem Rekreacyjnym w Jaroszowcu.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji, tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kultywowania tradycji folklorystycznych, rozbudzania i zaspakajania potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań mieszkańców gminy.

Realizacja potrzeb kulturalnych odbywa się poprzez sekcje zainteresowań dla dzieci i młodzieży : muzyczno-wokalną, teatralno - taneczną, ceramiczną i plastyczną oraz poprzez kultywowanie tradycji folklorystycznych, edukację kulturalną /spektakle, koncerty, wystawy/, promocję twórczości amatorskiej.

Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach zostało opracowane w 2012 r. przez Marię Dyduch i Annę Płachecką-Śniadach i przedstawia skrzydlatego konia - pegaza - symbol kultury, natchnienia i twórczości. Podkreślony jest łukiem, który nawiązuje do drewnianych - rękodzielniczych zabawek dla dzieci - koni na biegunach. Kształt również nadaje znakowi dynamizmu, a skrzydła,  to zbiór punktów w 15 różnych kolorach, symbolizujących 15 sołectw wchodzących w skład Gminy Klucze. Znak obrazuje istotę działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach  w zakresie upowszechniani kultury i rekreacji, rozwoju ruch artystycznego oraz kultywowania tradycji folklorystycznych wśród   wszystkich mieszkańców gminy.

Kluczewski Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, festiwali i przeglądów. Dzieci oraz młodzież z sekcji artystycznych dwóch domów kultury biorą udział w imprezach gminnych i powiatowych oraz w festiwalach, konkursach i przeglądach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, reprezentując gminę Klucze, a przy tym zdobywając wiele znaczących nagród oraz wyróżnień.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty kulturalnej i rekreacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury oraz do odwiedzania Gminy Klucze ! 


Gmina Klucze jest położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w powiecie olkuskim, na terenie województwa małopolskiego. Otoczenie gminy stanowią lasy, malownicze wapienne skałki oraz tajemnicze podziemia jaskiń. Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki turystyczne : piesze, rowerowe i konne, m.in. Szlak Orlich Gniazd, Jurajski Szlak Rowerowy, Transjurajski Szlak Konny oraz Szlak Architektury Drewnianej.

Siedzibą gminy, która obejmuje swym zasięgiem 15 sołectw, jest miejscowość Klucze.

Według legendy nazwa miejscowości pochodzi od klucznika, który od dworzanina Parczewskiego zamieszkującego rabsztyński zamek dostał we władanie tutejsze grunty. Według innej wersji nazwa miejscowości pochodzi od występowania licznych źródeł i podmokłych terenów zwanych „kleczami".

Liczną rzeszę turystów przyciąga do Klucz jedyna w Europie Pustynia Błędowska oraz wspaniałe jurajskie krajobrazy. Miejscowość otoczona jest wzniesieniami, z których najbardziej znane to „Czubatka" - tzw. Jałowce /382 m. n.p.m./, Winnica /419 m n.p.m./, Dupnica  /421 m n.p.m/ i Maśnica /408 m n.p.m/. Obecnie Pustynia Błędowska tylko w niektórych miejscach przypomina dawną pustynię z lotnymi piaskami. Ciągle jednak stanowi unikalny teren o dużych walorach przyrodniczych.

W niewielkiej odległości od wzgórza „Czubatka" znajdują się stawy : „Zielony" i „Czerwony", które powstały w XVIII w. wyniku zalania wodą starych kopalnianych szybów i wyrobisk. Teraz stanowią atrakcję dla licznych wędkarzy i amatorów kąpieli.

Najcenniejszy zabytek Klucz stanowi zabudowa dworska majątku Dietlów - przedwojennych właścicieli dóbr kluczewskich, obecnie siedziba instytucji i placówek usługowych.

Klucze są piękne o każdej porze roku. Ciekawa pod względem architektonicznym zabudowa dworska, budynki użyteczności publicznej, stawy, świerki, sosny, skały wapienne - to wszystko i jeszcze więcej jest niezaprzeczalnym atutem przyjazdu do naszej miejscowości.