01.12.2023 r. Biuro „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Na 398 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 59 ofert:
- 40 samorządowych instytucji kultury - wśród nich Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach
- i 19 organizacji pozarządowych.
Dofinansowanie otrzymały te wnioski, których ocena końcowa wynosiła 77 pkt. i więcej.
 
Chcemy się pochwalić, że złożona przez nas oferta pn."Równość - Wolność - Niepodległość" otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 900,00 zł. Projekt będzie realizowany w przyszłym roku.