13.11.2023 r. o godz. 17.00 i 18.30 w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach w ramach zadania pn. „Równość – Wolność – Niepodległość” odbyły się wykłady dla Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z powiatu olkuskiego i zainteresowanych mieszkańców pt. „Przebieg Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej i jego bohaterowie”, które przygotował P. Jacek Sypień -historyk i dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych historii regionu. Ponieważ Ziemia Olkuska zapisała piękną kartę w historii zrywu niepodległościowego zwanego Powstaniem Styczniowym, chcemy przypomnieć seniorom olkuskich bohaterów, przebieg powstania i jego skutki.
Celem organizacji wykładów jest upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie, włączenie mieszkańców gminy Klucze i powiatu olkuskiego w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego, krzewienie wśród mieszkańców idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o naszych bohaterach.
 
 
 
Projekt „Równość-Wolność-Niepodległość” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”