27.09.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w ramach projektu "Edukacyjna EKO Przygoda" zorganizował na Pustyni Błędowskiej kolejne warsztaty edukacyjno-ekologiczne. Tym razem wzięła w nich udział młodzież szkolna z kl. V b Szkoły Podstawowej w Kluczach - podziwiali piękno przyrody, uczyli się rozpoznawać tropy oraz ślady zwierząt i szukali ich bytowania na Pustyni Błędowskiej.

Projekt dofinansowano w Konkursie Grantowym dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka EKO Pomysłów” – edycja 2023.