26.09.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w ramach projektu "Edukacyjna EKO Przygoda" zorganizował na Pustyni Błędowskiej warsztaty edukacyjno-ekologiczne. Uczestnicy - kl. V a i V c Szkoły Podstawowej w Kluczach- podziwiali piękno przyrody, uczyli się rozpoznawać tropy i ślady zwierząt i szukali ich na Pustyni Błędowskiej.
Projekt dofinansowano w Konkursie Grantowym dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka EKO Pomysłów” – edycja 2023.
 
 
 
 
 
 
GALERIA: