20.09.2023 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu w ramach zadania pn.”Klucze w barwach biało – czerwonych” odbyły się warsztaty edukacyjno - plastyczne dla dzieci pt. "Symbole Narodowe RP", podczas których powstały prace plastyczne inspirowane naszymi Symbolami Narodowymi. Tak zorganizowane warsztaty artystyczne są ciekawą propozycją kreatywnych działań oraz nabyciem wiedzy o Symbolach Narodowych, a poprzez wykonanie prac plastycznych także wyrażeniem uczuć do kraju, w którym mieszkają i do swojej społeczności lokalnej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: II a i  II b Szkoły Podstawowej w Kluczach.
Projekt pn. „Klucze w barwach biało – czerwonych” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”