19.09.2023 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizowano wystawę wraz z eko warsztatami w ramach projektu "EDUKACYJNA EKO PRZYGODA". Uczestnikami była młodzież z klasy V Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu.
Projekt dofinansowano w Konkursie Grantowym dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka EKO Pomysłów” – edycja 2023.