8.05.2023 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literacko - Plastycznego "Równość - Wolność - Niepodległość", organizowanego pod Patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze. Konkurs jest jednym z działań realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w ramach zadania pod taką samą nazwą jak konkurs, które zostało dofinansowane ze środków Biura "Niepodległa" w ramach programu dotacyjnego "Powstanie Styczniowe 1863 - 1864". Projekt zakłada organizację wydarzeń o charakterze historyczno - kulturowo - edukacyjnym, mających na celu włączenie mieszkańców gminy Klucze i innych gmin powiatu olkuskiego w obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.
W uroczystości wzięli udział: P. Bogumił Sobczyk, Starosta Powiatu Olkuskiego, P. Norbert Bień, Wójt Gminy Klucze, P. Marta Dziura, Radna Powiatu Olkuskiego, P. Zofia Zając i P. Sebastian Sierka, Radni Gminy Klucze, P. Mirosław Macek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, P. Jarosława Kraszewska, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu gminy Klucze, uczestnicy konkursu, ich rodzice i opiekunowie. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy pt. "Powstanie i Pamięć", która została wypożyczona z Muzeum Regionalnego PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu, za co serdecznie dziękujemy P. Barbarze Stanek, Prezes PTTK. Po powitaniu i przedstawieniu gości przez P. Ramonę Czyżykowską - Liber, Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach o Powstaniu Styczniowym na ziemi olkuskiej i o prezentowanej wystawie opowiedział P. Olgerd Dziechciarz, felietonista i dziennikarz. Wyniki konkursu literackiego i plastycznego przedstawili członkowie dwóch komisji oceniających. Kilka nagrodzonych prac literackich zostało odczytanych przez jury konkursu literackiego, a prace plastyczne można było obejrzeć na zorganizowanej w holu wystawie.
 
 
 
Oto wyniki Powiatowego Konkursu Literacko - Plastycznego:
 
KONKURS LITERACKI:
Jury w składzie:
Marcin Tomsia _ Przewodniczący
Sebastian Sierka
Olgerd Dziechciarz
po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszonymi do konkursu pracami literackimi postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I Miejsce - "Garibaldczyk " – Magdalena Dolezy – SP w Kwaśniowie Dolnym
II Miejsce - "Pamiętnik Apolinarego Kurowskiego " – Wiktoria Bieg – SP w Kluczach
III Miejsce - "Czarna sukienka " – Karolina Walnik – SP w Kluczach
Wyróżnienia:
"Niedoszyta wstążka" – Anna Jarno – SP w Jaroszowcu
"Za ojczyznę" – Alicja Pacia – SP w Chechle
"Oczyma Traugutta " – Antoni Tarnowski – SP w Kwaśniowie Dolnym
"Powstańczy bój " – Krzysztof Mędrek – SP w Bydlinie
"Ku pamięci" – Piotr Ładoń – SP w Ryczówku
 
STACJONARNY KONKURS PLASTYCZNY:
Jury w składzie:
Bogdan Haniebnik - Przewodniczący
Wojciech Kowalski
Olgerd Dziechciarz
po obejrzeniu prac wykonanych w dniu 17.04.2023 r. podczas stacjonarnego konkursu plastycznego postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:
I miejsce - Maja Konieczniak ze Szkoły Podstawowej w Kluczach (op. P. Martyna Smaruj)
II miejsce - Natalia Brodzińska ze Szkoły Podstawowej w Ryczówku (op. P. Elżbieta Mucha)
III miejsce:
Anna Wdowik ze Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym (op. P. Katarzyna Przybylska – Polak)
i Natasza Dudek ze Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu (op. P. Ryszard Smaruj)
Wyróżnienia:
Faustyna Palska z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach (op. P. Agnieszka Pacia)
i Laura Kozieł ze Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym (op. Katarzyna Przybylska – Polak)
 
Laureaci Powiatowego Konkursu Literacko - Plastycznego "Równość - Wolność - Niepodległość" otrzymali dyplomy i upominki, natomiast wszyscy uczestnicy - vouchery na WYCIECZKĘ / SPACER TEMATYCZNY PN. „SZLAK POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMI OLKUSKIEJ”.
 
GALERIA: