Przedstawiciele samorządu i sołectwa Golczowice oddali hołd powstańcom poległym w bitwie pod Golczowicami w obchodzoną w tym roku160. rocznicę Powstania Styczniowego.

Corocznym zwyczajem, pielęgnując pamięć o wydarzeniach sprzed lat, kiedy to stoczono bitwę pod Golczowicami (będącą jednym z epizodów Powstania Styczniowego), Wójt Gminy Klucze Norbert Bień wraz z sekretarzem Danielem Hickiewiczem oraz mieszkańcami Golczowic na czele z sołtysem Maciejem Jakubskim, a także radnymi powiatowymi, panią Martą Dziurą i panem Kamilem Wołkiem, złożyli w piątek 21 kwietnia 2023 r. hołd poległym powstańcom, składając kwiaty pod pamiątkowym krzyżem, osadzonym w centrum Golczowic w 1988 r. (w 125. rocznicę bitwy). Od tego czasu mieszkańcy dbają o niego nieprzerwanie.

Bitwa pod Golczowicami stoczona została 160 lat temu, a dokładniej 22 kwietnia 1863 roku przez powstańców styczniowych, pod dowództwem kpt. Anastazego Mossakowskiego. Starcie ponad 300-osobowego oddziału powstańczego z Rosjanami zakończyło się zwycięstwem Polaków, zaś samo powstanie niestety zakończyło się klęską. Zryw niepodległościowy z 1863 r. stał się jednak jednym z kluczowych etapów polskiej drogi do wolności. Umocnił świadomość narodową, zjednoczył Polaków, przyspieszył też kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego. Wszystko to zaowocowało w 1918 r.

Przy tej okazji przypomnijmy, że Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach realizuje zadanie pn. „Równość – Wolność – Niepodległość”. Projekt zakłada organizację cyklu wydarzeń o charakterze historyczno – kulturowo – artystycznym oraz edukacyjnym, mających na celu włączenie mieszkańców gminy Klucze i innych gmin powiatu olkuskiego w obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.

W ramach zadania zorganizowana zostanie m.in. rekonstrukcja obozu powstańców oraz epizodu bitwy pod Golczowicami, co przewidziano początkiem lipca br.

Niedawno odbył się konkurs literacko – plastyczny, adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu olkuskiego, a w tym gminy Klucze (jego wyniki dostępne będą na stronie internetowej GOK Klucze).

Kolejne działania, to wycieczka tematyczna (spacer) pn. „Szlak Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej”, wystawa pokonkursowa wraz z projekcją filmu „Szwadron”, wykłady, warsztaty, jak również wystawa tematyczna wypożyczona z muzeum. Czas trwania projektu: 01.02.2023 – 20.11.2023.

Wszystkie te inicjatywy mają na celu popularyzację wiedzy – zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych - na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Tekst i foto: UG Klucze