Biuro „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do nowego Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”, który przewidywał dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym, związanych z obchodami Dnia Flagi oraz odnoszących się do historii, znaczenia i zasad posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.
Do programu złożono łącznie 382 wnioski, w tym samorządowe instytucje kultury - 231, a organizacje pozarządowe - 151. Dofinansowanie otrzymało 128 wnioskodawców (90 samorządowych instytucji kultury i 38 organizacji pozarządowych). Chcemy się pochwalić, że wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na zadanie pn."Klucze w barwach biało - czerwonych" został dofinansowany maksymalną kwotą o jaką można było się ubiegać, czyli 20 000 zł.
Celem projektu "Klucze w barwach biało - czerwonych" jest podniesienie stanu wiedzy mieszkańców gminy Klucze na temat Symboli Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej: godła, barw i hymnu. W ramach zadania zorganizowane zostaną wykłady/ warsztaty edukacyjno – plastyczne dla najmłodszych, a wszystkich mieszkańców gminy Klucze już teraz zapraszamy na wspaniały koncert pn. „Wydarzenie Wrześniowe”.