Począwszy od 6.09.2022 r. - w każdy wtorek - w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu odbywają się warsztaty teatralne dla dorosłych mieszkańców gminy Klucze.
20.09.2022 r. odbyła się kolejna próba spektaklu. Razem odkrywamy talenty i pasje...
 
Udział w warsztatach finansowany ze środków Lokalnego Programu Grantowego Gminy Klucze. Zadanie publiczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzymanych od Gminy Klucze
 
 
 
 
 
 
 
 
GALERIA: