W Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu realizowane są warsztaty teatralne dla dorosłych mieszkańców gminy Klucze. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz.19.00. Jest wspaniale!
 
Udział w warsztatach finansowany ze środków Lokalnego Programu Grantowego Gminy Klucze. Zadanie publiczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzymanych od Gminy Klucze
 
 
GALERIA: