27.07.2022 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odbyły się pierwsze warsztaty z robotyki zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach i LKS UNIA Jaroszowiec. Zajęcia były wspaniałe!!! Gdyby jeszcze ktoś chciał dołączyć do grupy, to serdecznie zapraszamy. Warsztaty odbywają się w każdą środę.

Udział w warsztatach jest finansowany ze środków Lokalnego Programu Grantowego Gminy Klucze.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzymanych od Gminy Klucze.
 
 
 
GALERIA: