12.05.2022 r. - korzystając z pięknej pogody - grupa Słuchaczek Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z P. Piotrem Kasprzykiem wyruszyła na wycieczkę pieszą. Trasa wiodła z Klucz do Jaroszowca, ścieżką pośród zieleni drzew bukowego lasu.  Na zakończenie zorganizowano pieczenie kiełbasek przed Ośrodkiem Rekreacyjnym w Jaroszowcu i spotkanie z Dyrekcją Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach - P. Mirosławem Mackiem i P. Ramoną Czyżykowską - Liber oraz P. Zuzanną Kocjan - koordynatorem UTW.