Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Kultura, Folklor, Tradycja”. Projekt realizowany jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach i polega na zachowaniu, popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarze wiejskim, jakim jest gmina Klucze, w szczególności poprzez organizację inicjatyw kulturalnych upowszechniających dziedzictwo kulturowe małopolskiej wsi, jej tradycje, rękodzieło, współczesny folklor, a także promocję lokalnej twórczości.
10.12.2021 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odbył się wykład etnograficzny „ZAPOMNIANE ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE”, przygotowany przez P. Monikę Dudek i warsztaty „TWORZYMY ŚWIATY (WILIJKI) Z OPŁATKÓW” prowadzone przez P. Annę Koblak. Było to wspaniałe spotkanie przedświąteczne.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.