Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach jest realizatorem projektu „Kultura OD–NOWA”, w ramach którego zostanie przeprowadzone badanie społeczności lokalnej, a wynikiem tego działania będzie opracowanie diagnozy kultury dla gminy Klucze.
Zachęcamy więc Państwa do wypełnienia ankiety, która posłuży do wykonania diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Ankieta jest dostępna do dnia 30 maja 2021 r.
 
Projekt jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.