Jest nam ogromnie miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uzyskał dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Błysk i dźwięk w Papierniku” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia służącego  działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury:  sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego oraz rampy. Zakres zadania obejmuje – oprócz zakupu w/w sprzętu - również zakup kamery cyfrowej z mikrofonem i statywem.

Dzięki  zadaniu „Błysk i dźwięk w Papierniku” zakupiony zostanie sprzęt służący działalności kulturalnej, niezbędny do prowadzenia edukacji  artystycznej i kulturalnej, realizacji wydarzeń kulturalnych, a co za tym idzie - wielu nowych pomysłów. Projekt pozytywnie wpłynie na nowy image placówki kulturalnej, zwiększenie liczby odbiorców działań kulturalnych i edukacyjnych oraz ich upowszechnianie wśród wszystkich grup wiekowych.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury.