W Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach odbyło się pierwsze spotkanie z animatorem Katarzyną Paradecką (wskazaną nam przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021). W spotkaniu uczestniczyli: Mirosław Macek – Dyrektor GOK, Ramona Czyżykowska-Liber – Zastępca Dyrektora, Anna Płachecka-Śniadach - instruktor ds. ceramiki, Justyna Gomułka-Błaszczyk – instruktor ds. teatru, Zuzanna Kocjan – specj. ds. organizacji imprez,  Piotr Kasprzyk – instruktor ds. rekreacji. Tematyka spotkania związana była z diagnozą potrzeb kulturalnych gminy Klucze, jaką planujemy przeprowadzić w ramach realizacji projektu „Kultura OD-NOWA” oraz z realizacją inicjatyw lokalnych.

O każdym etapie realizacji projektu, będziemy szczegółowo informować i zapraszać do współpracy przy realizacji zadania „Kultura OD-NOWA”.

 

KLUCZE, 11.03.2021


Pod koniec marca 2021 r. odbyło się drugie spotkanie z Katarzyną Paradecką. Na samym początku warsztatu animatorka poprosiła nas o polecenie jej – jako turystce ze Śląska – jednej konkretnej rzeczy (miejsca, obszaru, atrakcji, itp.), które powinna koniecznie zwiedzić będąc w Kluczach. Miejsca  nanieśliśmy  na mapę kolorem czerwonym. Pod koniec warsztatu poprosiła  o wskazanie przez każdą osobę 3 najbardziej godnych polecenia imprez, które na mapę zostały naniesione kolorem niebieskim. Z obserwacji wynika, że zdecydowana większość wydarzeń / imprez dzieje się w Kluczach, pomimo potencjału rozlokowanego w całej gminie. Kolorem czarnym wskazano obiekty będące w strukturze GOK Klucze (ośrodki kultury i świetlice). Animatorka przygotowała dla naszej grupy  ćwiczenia: GOK Klucze, zasoby (ludzie, miejsca), koło kultury (kultura, rozrywka, sport i rekreacja), a na zakończenie - labirynt skojarzeń. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe warsztaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAROSZOWIEC, 25.03.2021