10.02.2020 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA odbyły się wykłady z cyklu "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE" - "Historia regionu i najciekawszych miejsc" oraz "Najważniejsze dla regionu postaci historyczne". Wykłady przygotowała i prowadziła dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska.
Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

GALERIA: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2780939295277685&id=1349321955106100&notif_id=1581347044851513&notif_t=page_post_reaction