18.11.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyły się kolejne wykłady w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA - projektu realizowanego na Kluczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykład pt. "Podologia - zdrowie zaczyna się od nóg" prowadziła mgr Katarzyna Kulik-Siarek, a "Podstawy kosmetologii i zasady dbałości o higienę i wygląd" - mgr Agnieszka Sobczyk. Wykłady odbyły się dla dwóch grup. Każda z grup uczestniczyła w dwóch wykładach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/photos/?tab=album&album_id=2597324983639118

12.11.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się pierwszy wykład w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA - projektu realizowanego na Kluczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykład wygłosił dr hab. Leszek Wieczorek. Podczas spotkania omówione zostały zasady postępowania w sytuacji konieczności sporządzania całej palety ważnych, prawnych dokumentów: darowizn, testamentów, dokumentów z przepisywaniem mieszkań, przekazywania majątków, płacenia podatków itp.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/photos/?tab=album&album_id=2597250826979867

 

15.11.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyło się podsumowanie projektu FIO Małopolska Lokalnie - Północ  „Skarbnica Wiedzy – Dziecięcy Uniwersytet”, realizowanego przez grupę nieformalną "Pomysłowe Panie". Na spotkanie przybyły dzieci, które od lipca do października br. uczęszczały na różne warsztaty organizowane w ramach projektu. Tym razem dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, aby własnoręcznie przygotować poczęstunek oraz w kulinarnych zabawach integracyjnych. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa w warsztatach organizowanych na Dziecięcym Uniwersytecie. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego.

W sobotę, 16 listopada 2019 r.  w Bydlinie uroczyście uczczono 105. rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem, stoczoną przez legionistów polskich w 1914 roku. Tegoroczne obchody miały wyjątkową oprawę - zostały wzbogacone o inscenizację bitwy w historycznym miejscu, w zrekonstruowanych okopach na wzgórzu św. Krzyż, gdzie rzeczywiście w 1914 roku znajdowały się stanowiska strzeleckie m.in. legionowej artylerii.

Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego przemarszu uczestników obchodów spod Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na miejsce uroczystości, czyli pod mogiłę poległych w bitwie legionistów na cmentarzu parafialnym. Tam, po przywitaniu wszystkich zebranych przez Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia, odbyła się msza święta odprawiona przez biskupa Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka z udziałem księży z parafii dekanatu jaroszowieckiego, w tym dziekana ks. kan. Marka Szeląga i proboszcza parafii Bydlin ks. Krzysztofa Słomiana. Po nabożeństwie odbył się apel poległych i salwa honorowa, a następnie składanie kwiatów i wieńców pod mogiłą legionistów. Wśród gości uroczystości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i samorządu. W uroczystościach uczestniczyło liczne grono mieszkańców oraz oficjalne delegacje z pocztami sztandarowymi szkół, organizacji i służb mundurowych. 

Po oficjalnej części obchodów ich uczestnicy udali się na wzgórze św. Krzyż, gdzie w autentycznych okopach, odtworzonych w ubiegłym roku przez Gminę Klucze w ramach projektu „Pole bitwy pod Krzywopłotami”, odbyła się inscenizacja zatytułowana „Pamiętny rok 1914 – Wzgórze św. Krzyża”. Inscenizatorzy, wśród których oprócz członków grup rekonstrukcji historycznej byli także mieszkańcy gminy Klucze i uczennice bydlińskiej szkoły, przedstawili sceny bitewne, a także poprzedzające je sceny pożegnania legionistów z cywilami przed bitwą i błogosławieństwa ich przez kapłana (w czym uczestniczył proboszcz Bydlińskiej parafii ks. Krzysztof Słomian).

Jak podkreślił prof. Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej, znawca fortyfikacji i zabytków architektury obronnej, prowadzący nadzór konserwatorski nad utworzeniem parku kulturowego „Pole bitwy pod Krzywopłotami” w Bydlinie, zrealizowane przez Gminę Klucze prace odtworzeniowe (dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) to realizacja myśli samego Marszałka Józefa Piłsudskiego, który jeszcze za swojego życia chciał, aby w tym miejscu został utworzony rezerwat historyczny.

To jest niebywale nowoczesny sposób myślenia, aby tutaj powstało muzeum na otwartej przestrzeni, a nie Disneyland. To uczczenie śladów walki zapisanych w ziemi, w krajobrazie. Można postawić pomniki z kamienia, ze spiżu, ale nic nie pokaże dramatyzmu tych chwil tak jak pokaże to autentyk, czyli to, co zostało tutaj uczytelnione – podkreślił prof. Wielgus opowiadając o zrekonstruowanych pod ruinami zamku okopach legionistów i tzw. ukrywkach, czyli zadaszonych drewnianych konstrukcjach, których ślady znaleziono tutaj podczas prac archeologicznych.

Po inscenizacji, która przez widzów została nagrodzona gromkimi brawami, wszyscy udali się do szkoły w Bydlinie, by obejrzeć przygotowany na tę okoliczność program artystyczny przedstawiony przez uczniów. 

Po występach uczniów odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pn. „Odzyskanie Niepodległości - Bohaterowie, Bitwy,  i Miejsca Pamięci”, podczas którego wreczono nagrody i wyróżnienia jego najlepszym uczestnikom. Prace konkursowe dzieci można było podziwiać na wystawie przygotowanej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie.

 

Na 105. Rocznicę bitwy pod Krzywopłotami zapraszał Wójt Gminy Klucze Norbert Bień. Uroczystości odbyły się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

oraz pod patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego.

 

Obchody 105 rocznicy bitwy pod Krzywopłotami realizowane były w ramach projektu pn. „Zapatrzeni w przeszłość” - projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

TEKST I FOTO: http://www.gmina-klucze.pl/art,3376,bydlin-105-rocznica-bitwy-pod-krzywoplotami