2019 r.

"MATECZNIK TRADYCJI" - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu we współpracy z GOK Klucze

 • kontynuacja działań projektu pn.  „MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego latach 2017 – 2020 (warsztaty: garncarstwo i  haft)
 • zorganizowanie 3. Regionalnych Spotkań Kół Gospodyń Wiejskich - warsztaty z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości, reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej

 

2018 r.

"PAMIĘTAJMY!" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie cyklu wykładów edukacyjnych o tematyce niepodległościowej, zajęć teatralno-muzycznych, lekcji tematycznej pn. "Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego" i wydarzenia kulturalno-artystycznego pn. "Pamiętajmy!... zapatrzonych w przeszłość, w dni klęski i chwały..."

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 r. pn. "MAŁOPOLSKA. MOJA WOLNOŚĆ"

 

"ROBOCIKI" - grupa nieformalna "Kreatywne" we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie bezpłatnych warsztatów z robotyki

Dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego

 

"BLIŻEJ KULTURY I TRADYCJI" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydinie we współpracy z GOK Klucze

Projekt polegał na organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych, upowszechnianiu i promocja dziedzictwa kulturowego małopolskiej wsi - jej tradycji, rękodzieła, folkloru

 • zorganizowanie warsztatów muzyczno - wokalnych, warsztatów rękodzieła artystycznego i wydarzenia "Kultura i Tradycja" (wykład dot. dziedzictwa kulturowego małopolskiej wsi, koncert zespołów i prezentacje folklorystyczne w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich)

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. "MAŁOPOLSKA - CZAS NA WIEŚ"

 

"Z MYŚLĄ O LEGIONISTACH" - Ochotnicza Straż Pożarna w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zajęcia plastyczne o tematyce odzyskania niepodległości oraz wystawa prac
 • rekonstrukcja wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie

Dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie 2018" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach, Gminę Klucze i Gminę Bolesław

 

"BIEG ULICZNY SZLAKIEM WALK LEGIONISTÓW - kontynuacja" - Ludowy Klub Sportowy "LEGION" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie XXIV Międzynarodowego Biegu Ulicznego

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej pn. "MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO"

 

"KINO POD CHMURKĄ" - grupa nieformalna "KINOFANI" we współpracy z  GOK Klucze

 • cykl spotkań z filmem, baśnią, bajką i bajeczką oraz warsztatami plastycznymi dla dzieci a w plenerze projekcja filmu

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE"


 

2017 R.

"MATECZNIK TRADYCJI" - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu we współpracy z GOK Klucze

 • podpisanie porozumienia o współpracy
 • organizacja i prowadzenie działań projektu pn.  „MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego latach 2017 – 2020 (warsztaty: garncarstw, taniec ludowy, haft)

 

"BIEG ULICZNY "SZLAKIEM WALK LEGIONISTÓW" - LKS "LEGION" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie Biegu Ulicznego

Wsparcie finansowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. w ramach zadania  pn. "Małopolska na sportowo"

 

"BLIŻEJ NIEPODLEGŁOŚCI" - GOK Klucze

 • uroczyste uczczenie obchodów Święta Odzyskania Niepodległości poprzez zorganizowanie wydarzenia kulturowo-edukacyjnego (w tym: koncertu pieśni patriotycznych) poprzedzonego ogłoszonym konkursem edukacyjno-historycznym na przygotowanie inscenizacji słowno-teatralno-muzycznej o tematyce odzyskania niepodległości

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2021 w ramach programu Dotacyjnego "Niepodległa"

 

"ŚLADAMI PAMIĘCI" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 •  uczczenie 103 Rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami
 • współorganizacja XXIII Biegu Ulicznego "Szlakiem Walk Legionistów Bydlin - Krzywopłoty - Załęże
 • zorganizowanie konkursu plastycznego "Odzyskanie Niepodległości - bohaterowie, bitwy, miejsca pamięci"

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego

 

"KLUCZEWSKI PIKNIK SENIORALNY "SAMO ZDROWIE" - grupa nieformalna Seniorzy 60+ we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie wydarzenia kulturalno - sportowego dla seniorów

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

"KINO W PLENERZE" - grupa nieformalna "KINOMANIACY" we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie dwóch seansów filmowych w plenerze

Dofinansowano ze środków Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE 2017" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach i Gminę Klucze

 

"ROBOTOMANIA" - grupa nieformalna "KREATYWNE PANIE" we współpracy z GOK Klucze

 • bezpłatne warsztaty  z robotyki

Dofinansowano ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Klucze

 


 

2016 R.

 

"Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 • zorganizowanie XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego "Szlakiem Walk Legionistów",  konkursu plastycznego "11 listopada - Święto Niepodległości - Bohaterowie, Bitwy, Miejsca Pamięci"
 • zorganizowanie Narodowego Święta Niepodległości "Krzywopłoty - Bydlin - Załęże 2016. 102 rocznicy bitwy pod Krzywopłotami

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego

 

"JURAJSKIE LATO Z NORDIC WALKING I BIEGANIEM" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze

 •  nauka prawidłowej techniki marszu
 • wspólne uczestnictwo i organizacja XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego "Szlakiem Walk Legionistów" oraz III Zawodów Nordic Walking
 • wyznaczenie i oznakowanie kolejnej trasy długości 5 km do wykorzystywania przez wszystkich chętnych

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2016” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE"

 

"POLUBIĆ CAPOEIRA" - Stowarzyszenie "JAROSZOWIEC" we współpracy z GOK Klucze

 • bezpłatne warsztaty sportowe z Capoeiry dla dzieci i młodzieży

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Klucze

 

"RETROSPEKCJA I 10 FRAGMENTÓW SPEKTAKLI NA 10-LECIE UTW w Kluczach" - grupa nieformalna 60+ we współpracy z  GOK Klucze

 • warsztaty teatralne, warsztaty cukiernicze, zorganizowanie uroczystości jubileuszowej, zakupienie pamiątek dla uczestników spotkania

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2016” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE"

 

"AKCJA KINO" - grupa nieformalna "Kinomaniacy" we współpracy z GOK Klucze

 • projekcje filmów, baśni, bajek i bajeczek dla dzieci
 • warsztaty plastyczne związane z obejrzanym filmem
 • plenerowy pokaz filmowy

Dofinansowano ze środków Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE 2016" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach i Gminę Klucze

 

"LEGOZABAWA" - grupa nieformalna "Kreatywni" we współpracy z GOK Klucze

 • bezpłatne warsztaty dla z robotyki

Dofinansowano ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Klucze

 


 

2015 R.

"KLUCZEWSKIE BALETNICZKI PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA" - grupa nieformalna "Mamy małych baletniczek" we współpracy z GOK Klucze

 • przygotowanie sali, bezpłatne warsztaty baletowe, pokaz baletowy, wspólne kolędowanie z zespołem "Ziemia Kluczewska", sesja zdjęciowa

Dofinansowano ze środków Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE 2015" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach i Gminę Klucze