Stowarzyszenie „Otwarci” z siedzibą w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Pamiętajmy!", które zakłada uroczyste uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności poprzez organizację w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach przedsięwzięcia kulturalno – artystycznego. Jednym z działań projektowych są wykłady edukacyjne.
30.11.2018 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się ostatni wykład edukacyjny z cyklu „Sytuacja społeczno – polityczna Ziemi Olkuskiej podczas I wojny światowej i w momencie odzyskiwania niepodległości”. Wykład przygotował i przedstawił mgr Olgerd Dziechciarz. Tym razem wysłuchali go Słuchacze Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkanie z historią zapraszali: Stowarzyszenie Otwarci” w Bydlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.Podczas wykładu zostały przedstawione ważne wydarzenia, miejsca i ludzie. Takie działania przybliżają historię, ważne miejsca pamięci, wzbudzają zainteresowanie lokalną historią oraz przyczyniają się do poznania dziedzictwa kulturowego regionu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku pn. „Małopolska. Moja wolność”.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2311550442250871