Zajęcia są prowadzone w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I - III,uczniowie klas IV - VI, uczniowie gimnazjum i odbywają się  w godzinach popołudniowych od wtorku do piątku.

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży,przygotowanie ich do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, m.in. poprzez:

doskonalenie słuchu muzycznego

kształtowanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej

ćwiczenie podstawowych umiejętności wokalnych


Zajęcia w grupach dziecięcych zawierają elementy rytmiki i tańca, aby rozwijać  koordynację muzyczno-ruchową uczestników.

Zajęcia prowadzi  instruktor - Anna Dudek