Opiekunem artystycznym zespołów teatralnych "Raz - Dwa - Trzy",  "Błękitny Balonik" i "Konopeum" jest Justyna Gomułka-Błaszczyk. Wszystkie zespoły tworzą i wystawiają pełne inwencji spektakle: teatru lalek, które niosą z sobą również naukę i uwrażliwiają widza na piękno otaczającego świata, uczą miłości, szacunku dla siebie i innych, tolerancji i estetyki oraz spektakle w dziedzinie teatru luminescencyjnego, która jest jedną z form teatru lalkowego. Za pomocą świateł ultrafioletowych /przy całkowicie wyciemnionej scenie i widowni/ uzyskuje efekty potrzebne do spektaklu.