Opiekunem artystycznym zespołów teatralnych "Raz - Dwa - Trzy",  "Błękitny Balonik" i "Konopeum" jest Justyna Gomułka-Błaszczyk. Wszystkie zespoły tworzą i wystawiają pełne inwencji spektakle: teatru lalek, które niosą z sobą również naukę i uwrażliwiają widza na piękno otaczającego świata, uczą miłości, szacunku dla siebie i innych, tolerancji i estetyki oraz spektakle w dziedzinie teatru luminescencyjnego, która jest jedną z form teatru lalkowego. Za pomocą świateł ultrafioletowych /przy całkowicie wyciemnionej scenie i widowni/ uzyskuje efekty potrzebne do spektaklu.

 

OSIĄGNIĘCIA:

7-9.06.2019 - Udział grupy teatralnej „Raz-Dwa-Trzy” w warsztatach w Lanckoronie, organizowanych w ramach Objazdowego Festiwalu Teatralnego „Dilettante”

22.05.2019  - Teatralia Powiatowego Festiwalu Kultury OLKUSZ 2019 - wyróżnienie dla grupy teatralnej "Raz-Dwa-Trzy" w kategorii Domy Kultury

15.05.2019  - Zakwalifikowanie się grupy teatralnej "Raz-Dwa-Trzy" do Objazdowego Festiwalu Teatralnego „Dilettante” (jako jeden z sześciu teatrów z południowej Polski). Nasza grupa teatralna „Raz – Dwa – Trzy” uczestnicząc w festiwalu będzie mogła poznać różnorodne formy teatralne, pochwalić się swoim spektaklem lalkowym, nawiązać nowe kontakty, relacje i przyjaźnie.

21.03.2019  - 34. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki ŻABNO 2019 - wyróżnienie i nagroda pieniężna

 

13.06.2017 r. - Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich „Karuzela Marzeń 2017” w Michałowicach -  wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową otrzymała Emilia Jedlińska-Jung – TEATR JEDNEGO AKTORA za monodram „Pompon w rodzinie Fisiów”

18.05.2017 r. -  Teatralia Powiatowego Festiwalu Kultury OLKUSZ 2017 -  III miejsce dla "Teatru jednego aktora" za monodram pt." Pompon w rodzinie Fisiów" w wykonaniu Emilii Jedlińskiej-Jung